27 نوامبر, 2018

نامه محمد نوید بازرگان در مورد مستند راه طی شده

  • توسط مدیر
  • سه‌شنبه , 27 نوامبر 2018
  • 0
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

خسته نباشيد آقاي ملاقلي پور!

با سلام . يكي از دوستان نسخه ضبط شده اي از صدا و بخشي از تصاوير فيلم “راه طي شده” را برايم فرستاد.بايد بگويم شنيدن و
ديدن اين نسخه مرا اندوهناك و متاسف كرد. مايلم اولين گفتگويي را كه پس از اصرار شما بر مصاحبه با هم داشتيم بيادتان بياورم .
گفتيد كه قصد ساخت مستندي منصفانه در باره مهندس بازرگان داريد و گفتيد چون يك پژوهشگر صرف، ورود كرده ايد و از تمايل
خود به انتقاد نيز سخن گفتيد . همانجا به شما عرض كردم شرط يك پژوهش علمي يا تاريخي، بي طرفي است ،همينكه پژوهشگري
به قصد انتقاد يا برعكس به نيت مداحي به كاري وارد شد اولين شرط تحقيق را كه فقدان پيش داوري است نقض كرده است. همكاري
ما با شما از قبول اين اصل آغاز شد. ديگر آنكه عرض كردم شما وارد كاري خطير شده ايد ، اگر به سفارش قدرت و با كليشه هاي
مرسوم فيلم بسازيد مهندس بازرگان را كوچك نميكنيد بلكه با آبروي هنري و فرهنگي خود قمار كرده ايد.بنظرم اين سخن را به آقاي
نوروزي هم كه عقل منفصل اين مجموعه بودند متذكر شدم.
اكنون آنچه به تماشاي آن نشستم روايتي است در اكثر بخشها يكسويه وگاهي مغرضانه. فيلم به انعكاس تحصيلات، فعاليتهاي
اجتماعي و سياسي مهندس بازرگان نظير تاسيس شركت انتشار، رياست هيئت خلع يد، تشكيل جبهه ملي و نهضت آزادي ونيز خدمات
او در زمينه لوله كشي آب تهران و سپس قبول نخست وزيري و نمايندگي مجلس بي تفاوت نيست و آنها را گاه به شتاب و گاهي
بدقت به تصوير ميكشد اما آنچه عجيب مي نمايد شخص راوي است كه از همان ابتدا ميدان را در اختيار گرفته و هر سخني را از
مصاحبه شونده به خواهش دل خود تعبير و تفسير ميكند ، گاهي روانشناس و گاهي معلم اخلاق ميشود و در اثناي تصاوير، حكمت و
فلسفه مي ورزد وچون طلبه اي نو آموز درس دينداري ميدهد و نهايتا لحافي چهل تكه بر هم ميدوزد تا حوزه هنري و دست
اندركاران و سرمايه گزاران مادي و معنوي فيلم را دلگرم و خرسند كند. نهايتا هم پيداست كزين ميان چه بر خواهد خواست:بازرگان،
شيفته و خود باخته غرب معرفي ميشود و تسخير و استثمار ملل ديگر توسط اروپاييان را عادي تلقي ميكند! بي آنكه به دانش
حوزوي مسلط باشد جسارت مي ورزد و پاي در كفش مفسران و دين پژوهان ميبرد .خدماتش نيز در جنب انحراف فكري او كه –
منافقين مولود آن اند رنگ ميبازد. از صفحات كتابش شعله ها ميخيزد واز آموزه هايش فتنه ها مي ريزد. در جايي راوي به تلويح –
ميگويد نگارش كتاب راه طي شده در سن چهل سالگي بر ادعاي رهبري جامعه و يا نوعي خود پيامبر بيني او صحه ميگذارد! و اين
است خوان ش بي غر ض آقاي ملاقلي پور از كتاب زندگي مهندس بازرگان! بقول مولانا
چون غرض آمد هنر پوشيده شد صد حجاب از دل بسوي ديده شد
در اين فيلم نكته تازه اي نيست . كارگردان همان اتهامات قديمي وبيات را بار ديگر بر سفره مي چيند ، اما اينبار نكته اي تازه بدان
مي افزايد : آموزگا ر بازرگان در دارالفنون يعني سيد ابوالحسن خان فروغي فراماسون بوده است! او شيفتگي به غرب را در
بازرگان تقويت ميكند و هموست كه با گرايش به علم تجربي بذر انحرافي را در ضمير شاگردش ميكارد تا روزي منافقين از خوشه
هاي آن سر بر كنند! من حقيقتا با خود فكر ميكنم چطور ميشود آدمي كه صدق و اخلاص در پژوهش دارد زندگي ابوالحسن خان
فروغي اين معلم بي ادعا را كه ادب درس و ادب نفس را توامان داشته مرور كند و از آنهمه خدمات فرهنگي، از مترجمي ، روزنامه
نگاري ،معلمي دارالفنون ، تاسيس دانشسرا براي تربيت معلم و تبيين روش هاي نوين تربيتي گرفته تا نمايندگي ايران درسازمان
ملل و نيز نگارش آثاري در علم هيئت ، زمين شناسي ،فلسفه،قرآن، روانشناسي و حتي نمايشنامه نويسي صرفنظركند و بر جبي ن
هويت او بي هيچ مدرك معتبري انگ فراماسونري بزند.نميدانم از نظر شما اين چگونه با عدل و تقوا منطبق است؟ا ينگونه از
شكر ، شوكران بيرون كشيدن البته صنعتي است كه نحله فكري شما ديري است در آن به استادي رسيده اند .در اثناي فيلم متوجه
ميشويم كه شما كتاب راه طي شده را درست نفهميده ايد .هيچ معلوم نميشود كه از كدام جمله آن كتاب بر مي آيد كه ا شراف خالق با
اشراف خلق و يا بينش انبيا با بينش بشري برابر است؟ و از كتابي كه سعي دارد بگويد:” گام هاي بشر، افتان و خيزان نهايتا به راه
انبياء الهي صحه ميگذارد” چگونه انديشه مبارزه مسلحانه در ميايد؟)*( شما از يك خاطره مغشوش يكي از مصاحبه شوندگان و برش
هايي كه به مجموعه اي از گفتار ها زده ايد مكررا پنداري خطا را لباس تصوير ميپوشانيد و بر همه اينها چنانكه در صحبتهاي –
اخيرتان در اكران خصوصي شنيدم مباهات ميكنيد كه اينهمه اقرار را از زبان نزديكان مهندس بازرگان بيرون كشيده ايم ! خوب –
برادر عزيز اين چه افتخاري است كه كارگردان ابتدا سناريويي در ذهن طراحي كند و بعد مصاحبه هايي را به نيت اين هدف پس و
پيش كرده ، خود به ساحل مقصود سكانداري كند ؟ مثل شما مثل آن آشپزي است كه از بهترين مصالح ، خوان و خوراكي ناساز
ترتيب ميدهد و دست آخر زهري نيز بدان ميافزايد سپس گناه را بگردن مواد غذايي مي اندازد..
فيلم شما البته بزودي به حوزه محبوب خود كه نيت اصلي تهيه كننده و سرمايه گذار است وارد ميشود وگفتمان منافقين و شرح ستيز
و آويز با آنان را از خلال ميتينگها وسخنرانيهاي رجوي مكرر زنده ميسازد. روشن است كه همه مساعي دست اندركاران نهايتا براي
به كرسي نشاندن اين فكرقديمي بوده كه منافقين فرزندان فكري مهندس بازرگان اند . مستند شما با خيال اين توفيق كه از بازرگان و
نهضت آزادي او چيزي برجاي نگذاشته به پايان ميرسد. مغلطه هايي آنچنان روشن كه بنظر نميرسد نيازي باشد به يك يك آن پاسخ
گفت. اما اين فيلم نهايتا يك سوال را در ذهن مخاطب شما باقي ميگذارد: پرسشي كه مايلم در پايان سخنم كمي بسط دهم:
جناب كارگردان ، آقايان مشاوران محتوايي فيلم ! مستند تاثير پذير شما را ديديم! خدا را شكر ميكنيم كه همفكران و پدران فكري شما
خيلي زود جلو ضرر را گرفتند و بازرگان و همفكرانش را از صحنه سياست كنار نهادند . بحمدلله از آنزمان تا به امروز كار
يكپارچه و بلا رقيب بدست حوزويان ، فقيهان و پيروان مخلص آنان بوده است ،شكرخدا را كه توصيه هاي بازرگان براي توقف
جنگ پس از فتح خرمشهر گوش شنوايي نيافت همچنان كه اعتراض او براعدامهاي بعضا بي محاكمه و بي هيئت منصفه در پگاه
انقلاب مسموع نيفتاد ، همچنانكه اعتراض او بر گروگانگيري نيز به سمع قبول ننشست و همچنان كه مخالفت او بر بسياري مسايل
اجتماعي سياسي محلي از اعراب نيافت. اما اكنون به لطف خدا سي و هشت سال از آن روزگاران فتنه خيزميگذرد و ما اينجا ايستاده
ايم ! با كارنامه اي گويا در اقتصاد ومعيشت ، آزاديهاي اجتماعي ، اخلاق ، اعتماد عمومي، اقبال به دين ،اميد به زندگي و محبوبيت
بين المللي…كه شايد موضوعي مهم و پرمعنا براي ساخت مستندي واقعي و بيطرف باشد. آيا توان ساخت چنين فيلمي را داريد ؟ گمان
نميكنم. بدون قصد توهين عرض ميكنم كه مستند راه طي شده در سطح فكري و به اندازه اي كه تصاوير آنرا ديده ام بلحاظ هنري – –
بسيار تنك مايه است و لازم است كه جنابعالي بيشتر ،آثار مستن د مطرح و مشهور را مرور كنيدو توصيه ميكنم تا مدتها فعلا چيزي
نسازيد. به باور من اين فيلم به مدد تبليغات صدا و سيما و رسانه هاي نظام و سازمان تبليغات اسلامي يك دوچندي انجمن آرايي
ميكند ، و توسط ديگر همفكران شما و دشمنان روشنفكري ديني ارج ميبيند و بر صدر مينشيند اما اين فروغي گريز پا است و چون
ذغال سنگ افروخته اي بزودي خاموش ميشود . آنچه ميماند باز هم حقيقت است)**( . اين سخن را از استاد فقيد، صنعتي زاده
كرماني در روزگارجواني و در ايامي كه در منابر و صدا و سيما ، ناسزا به شادروان دكتر محمد مصدق سكه اي رايج شده بود ،
بخاطر دارم . پيرمرد در برابربارش تهمت هابه لبخند ميگفت:” پسر جان! نگران چيزي مباش
گر كائنات مغلطه در كار حق كنند حق هست و حق به مغلطه باطل نميشود”.
با احترام
محمد نويد بازرگان
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
. .
)*(گيرم كه طبق فرض خطاي شما مجاهدين اوليه از آموزه هاي كتاب راه طي شده مكتبي مسلحانه براي خود اختيار كردند ، در –
مثل مناقشه نيست اما مگرقرآن كريم ، خود دستمايه سلفي ها و طالبان و داعش نشده است؟ مگر آنها براي توجيه خودبه كتاب –
خدا استناد نميكنند و يا مباني خود را بدآن نسبت نميدهند؟ وقتي كتاب خدا دستخوش چنين كج فهمي هايي است ، تكليف كتاب بشري
روشن است. بعلاوه من هنوز متوجه نشدم كه از چه وقت مبارزه مسلحانه در مقابل رژيم پهلوي در نظام فكري دوستان شما خطا تلقي
ميشود.؟ آيا اين در باره فداييان اسلام ، موتلفه و گروههايي چون صف ، منصورون ،موحدين و .. ديگران نيز صادق است؟
)**( به تعبير قرآن كريم : ما عندكم ينفد و ما عنداله باق و لتجزين الذين صبروا و اجرهم باحسن ما كانوا يعملون) نحل ۹۶ )

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

دیدگاهتان را بنویسید